Bedrijfsgegevens


Kamer van Koophandel:

Reflexo B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32119644.

Aandeelhouders:

Achter de aandeelhouders van Reflexo B.V. zitten natuurlijke personen en zij maken geen onderdeel uit van een externe instelling.

Algemene Voorwaarden:

Op al onze aanbiedingen zijn onze specifieke Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden maken altijd onderdeel uit van onze overeenkomsten. Omdat Algemene Voorwaarden aan voortschrijdend inzicht onderhevig kunnen zijn, bepaalt het versienummer degene die van toepassing is.

Belastingdienst:

Op onze correspondentie, projectvoorstellen en facturen treft u het volgende BTW-nummer aan: NL.8172.86.147.B.01

Bank:

Onze bancaire relatie is met ABN AMRO bank N.V. en ons bankrekeningnummer is: NL49 ABNA 0488 5750 01


College bescherming persoonsgegevens:

Reflexo is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Het registratienummer is: 1407971.

Inkomens Portaal

Met het Reflexo Inkomensportaal® staat de medewerker écht centraal. 24/7 keuzes maken of informatie raadplegen. Moderne communicatie via apps en video. Voor organisaties en medewerkers dé omgeving die past bij de 21e eeuw!

Extranet Portaal

Met het Reflexo Extranetportaal wordt naast het Inkomensportaal ook de overige bedrijfscommunicatie voor werknemers op een zeer moderne en gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar. Communicatie op topniveau. 

 

Service Portaal

Met het Reflexo Serviceportaal is vrijwel alles qua techniek mogelijk. Communicatiestructuren inrichten of het volledig digitaliseren van informatie- en/of mutatiestromen voor grote doelgroepen. 

Contact

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.

Vraag demo aan

Maak afspraak