Werkwijze

De werkwijze van Reflexo is er op gericht om 100% neutraal en onafhankelijk op te treden. Dit houdt in dat er geen commerciële belangen zijn met productaanbieders of dienstverleners. Er wordt uitsluitend kennis, consultancy en ICT-structuur ingebracht.

Alle applicaties van Reflexo zijn gebaseerd op het zogenaamde SAAS-model (Software As A Service). Dit betekent dat deze tegen een relatief laag bedrag per user en zonder hoge (upfront)kosten incl. hosting en beheer worden aangeboden. Reflexo hanteert een zeer heldere manier van werken waarbij vooraf volgens een gestructureerd planningsschema de werkzaamheden worden uitgevoerd. Gemiddeld neemt de bouw van een portal, van aanvang t/m oplevering, ongeveer 3-4 maanden in beslag.

Reflexo hecht daarnaast veel waarde aan 'groene' processen. We hebben als organisatie een verantwoordelijkheid om de ecologische impact op onze leefomgeving te minimaliseren en om bij te dragen aan de maatschappij waarvan we zelf onderdeel zijn.

We hanteren dan ook een vorm van ondernemen die gericht is op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet). Beter bekend als de Triple P-benadering. Het gaat daarbij om het vinden van een balans tussen People, Planet en Profit.

Enkele voorbeelden hiervan zijn o.a. dat onze portals (vrijwel) met 'papierloze' processen functioneren, de hosting van de website ondergebracht is bij een 'duurzaam datacenter' dat CO2-neutraal opereert en dat onze adminstratie en marketing vrijwel volledig digitaal plaatsvindt.

 

 

Inkomens Portaal

Met het Reflexo Inkomensportaal® staat de medewerker écht centraal. 24/7 keuzes maken of informatie raadplegen. Moderne communicatie via apps en video. Voor organisaties en medewerkers dé omgeving die past bij de 21e eeuw!

Extranet Portaal

Met het Reflexo Extranetportaal wordt naast het Inkomensportaal ook de overige bedrijfscommunicatie voor werknemers op een zeer moderne en gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar. Communicatie op topniveau. 

 

Service Portaal

Met het Reflexo Serviceportaal is vrijwel alles qua techniek mogelijk. Communicatiestructuren inrichten of het volledig digitaliseren van informatie- en/of mutatiestromen voor grote doelgroepen. 

Contact

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak.

Vraag demo aan

Maak afspraak