Disclaimer

Algemeen:

De informatie op www.reflexo.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Reflexo B.V., hierna te noemen, Reflexo. Reflexo besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.reflexo.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze website verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Reflexo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.reflexo.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van Reflexo toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen en/of hostingproviders die door derden worden onderhouden. Reflexo kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s en/of het niet functioneren daarvan.

Copyright:

Reflexo behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor op de verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo´s en fotomateriaal. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te verspreiden, op te slaan in geautomatiseerde bestanden, of te kopiëren in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Reflexo.

Privacy:

Reflexo hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.reflexo.nl Reflexo is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Informatie over bezoeken aan www.reflexo.nlwordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd.

Onder ons e-mailverkeer treft u de volgende tekst aan:

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten of informatie die is beschermd door een beroepsgeheim. Indien u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen en de inhoud niet te gebruiken, niet te kopiëren en niet onder derden te verspreiden en ons per omgaande te waarschuwen. Dit bericht werd per e-mail verzonden en kan fouten of wijzigingen bevatten, waarvoor geen aansprakelijkheid wordt aanvaard.